Thursday, 9 February 2023

BMW จดสิทธิบัตร ใช้แรงกระแทกจากหลุมบนถนน ผลิตกระแสไฟฟ้า

BMW จดสิทธิบัตร ใช้แรงกระแทกจากหลุมบนถนน ผลิตกระแสไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ EV – MarketThink

การชาร์จแบตเตอรี่ หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหลาย ๆ คน ต้องเจอ โดยเฉพาะการหาสถานีชาร์จไฟฟ้า ขณะเดินทางไกล ที่ต้องอาศัยการวางแผนในการขับขี่ มากกว่าการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ที่หาปั๊มน้ำมันได้ง่ายกว่ามาก

ล่าสุด BMW ค่ายรถยนต์จากประเทศเยอรมนี กำลังหาทางเพิ่มตัวช่วย ที่จะแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ ด้วยการจดสิทธิบัตร ใช้แรงกระแทกจากหลุมบนถนน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

โดย BMW ได้ยื่นจดสิทธิบัตรนี้ กับสำนักงานสิทธิบัตรแห่งชาติ ของเยอรมนี โดยอาศัยการทำงานจากการเคลื่อนที่ของระบบช่วงล่าง ที่ต้องมีการขยับขึ้น-ลง อยู่ตลอดเวลาขณะขับขี่บนท้องถนน

และการเคลื่อนที่ของระบบช่วงล่างนี้ จะมีกลไกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก (Generator) ที่ติดตั้งอยู่ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ก็จะนำกลับไปชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ EV หรือแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ที่มีกำลังไฟ 12 โวลต์ ในรถยนต์ทั่วไป

อย่างไรก็ตาม แม้ BMW จะยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่ฉบับนี้ แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่า จะมีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในรถยนต์ของ BMW จริง ๆ เมื่อไร

เพราะในบางครั้ง ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ก็เลือกที่จะจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่คิดค้นได้ไว้เฉย ๆ แต่สุดท้ายก็อาจไม่ได้มีการพัฒนาต่อจนสามารถนำไปใช้ได้จริง

แต่ก็มีการคาดการณ์กันว่า หาก BMW พัฒนาเทคโนโลยีนี้สำเร็จ ก็อาจนำไปติดตั้งกับรถยนต์ BMW i7 ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีราคาแพง และเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนเช่นนี้

-การผลิตกระแสไฟฟ้าจากถนน ไม่ใช่เรื่องใหม่

ก่อนหน้านี้ ในปี 2016 Audi ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่ง ที่คิดค้นเทคโนโลยีคล้าย ๆ กันขึ้นมา โดยใช้ชื่อเรียกว่า eROT โดยการนำเอาแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนน มาชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าแบตเตอรี่ ที่มีกำลังไฟฟ้า 48 โวลต์ ในรถยนต์ Audi ที่ใช้ระบบการขับเคลื่อนแบบ Hybrid

แต่จนถึงปัจจุบัน Audi ก็ไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ มาใช้งานกับรถยนต์ที่ขายจริงแต่อย่างใด และไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา หรือยุติการพัฒนาไปแล้ว..