Thursday, 9 February 2023

สุสานหอย 75 ล้านปี

สุสานหอย 75 ล้านปี หรือสุสานหอยแหลมโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลานหินปูนกว้างยื่นลงไปในทะเล เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ จะเห็นเป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดที่อัดแน่นจนกลายเป็นหาดหินริมทะเล

สุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา โดยบริเวณนี้ในอดีตเดิมเป็นหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ มีหอยอาศัยอยู่จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร และต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก มีน้ำทะเลไหลมาท่วมหนองน้ำ ทำให้ธาตุหินปูนในน้ำทะเลหุ้มเปลือกหอยจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน กลายเป็นแผ่นหินแข็ง ที่เรียกว่า Shelly Limestone หนาประมาณ 40 เซนติเมตร ต่อมาแผ่นดินถูกยกตัวขึ้น จึงปรากฏเป็นลานหินกว้างใหญ่ริมทะเล จากการคำนวณอายุทางธรณีวิทยาพบว่า ฟอสซิลเหล่านี้มีอายุราว 40 ล้านปี

สุสานหอย กระบี่

          เมื่อมองจากรูปร่างภายนอกโดยทั่วไปอาจจะเห็นว่า แผ่นหินแข็งของสุสานหอยนี้มีลักษณะคล้ายกันกับแผ่นคอนกรีตแตก ๆ ธรรมดา ๆ แต่หากว่าลองเข้าไปเพ่งพินิจพิจารณาดูใกล้ ๆ พื้นผิวหน้าตัดของแผ่นหินแข็งดังกล่าวก็จะพบว่ามีหอยตัวเล็ก ๆ จำนวนมากฝังอยู่ในพื้นผิวแผ่นหินนั้นอย่างชัดเจน

สุสานหอย กระบี่

          ทั้งนี้ สุสานหอยอายุหลายสิบล้านปีนี้มีเพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น คือ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (มลรัฐชิคาโก) ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย สุสานหอย 75 ล้านปี หรือสุสานหอยแหลมโพธิ์ ในจังหวัดกระบี่ นั่นเอง

พื้นที่สุสานหอย 75 ล้านปี มีอะไรบ้าง

          พื้นที่ของสุสานหอย 75 ล้านปี หรือสุสานหอยแหลมโพธิ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
 

  • แหลมโพธิ์ 1 อยู่ทางทิศตะวันตกของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือเดินลัดเลาะเลียบชายฝั่งไปทางขวามือระยะทางประมาณ 300 เมตร เป็นชั้นหินริมฝั่ง ลักษณะคล้ายแอ่งกะทะ เป็นชั้นหอยหนา 1-2 เมตร จะเห็นได้ในช่วงน้ำลง ลักษณะหอยที่พบเป็นหอยขมตัวป้อมสั้น หรือหอยกาบเดียวในวงศ์ Viviparidae ขนาดความยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร
     
  • แหลมโพธิ์ 2 อยู่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเล คล้ายลานปูน เป็นสุสานหอยชั้นหินปูนหนา 1-2 เมตร ในชั้นหินปูนจะมีซากหอยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนมากเป็นหอยขมตัวป้อมสั้นขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้มีอายุมากกว่า 35 ล้านปีมาแล้ว ชั้นด้านล่างเป็นถ่านหินและดินเหนียว ซึ่งถูกน้ำทะเลกัดเซาะได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดชั้นหินปูนแตกหักและพังลงมา ใกล้ ๆ กับบริเวณนี้จะมีป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของสุสานหอย 75 ล้านปี รวมถึงป้ายแนะนำพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ด้วย
สุสานหอย กระบี่
  • แหลมโพธิ์ 3 อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1 กิโลเมตร ในช่วงน้ำลงสามารถเดินจากเลียบชายหาดไปได้ ชั้นหินของจุดนี้หนาถึง 3 เมตร ลักษณะหอยในชั้นหินเป็นซากหอยกาบเดี่ยวและหอยกาบคู่ มีขนาดใหญ่ เห็นได้เด่นชัด ขนาดประมาณ 4-5 เซนติเมตร
สุสานหอย กระบี่

          นอกจากนี้ ภายในบริเวณสุสานหอยแห่งนี้ ยังมีศาลาสำหรับชมวิวทะเลอันสวยงามด้านบน เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และร้านขายของที่ระลึก รวมถึงห้องน้ำที่สะอาดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสุสานหอย 75 ล้านปี

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมสุสานหอย 75 ล้านปีในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ในอัตรา
 

  • คนไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท และเด็ก 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 400 บาท และเด็ก 200 บาท

เวลาที่เหมาะสมในการเข้าชมสุสานหอย 75 ล้านปี

          สุสานหอย 75 ล้านปี สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น. แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าชม แนะนำเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00-10.00 น. และช่วงเย็น เวลาประมาณ 15.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้แดดร้อนจนเกินไป

สุสานหอย กระบี่