วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“แอร์บัส ร่วมมือศึกษาการใช้เชื้อเพลิง SAF กับเครื่องบินโดยสารทางเดินเดี่ยว”

16 พ.ค. 2023
86

Image
แอร์บัส ดาสซอลท์ เอวิเอชั่น ONERA ก.คมนาคมฝรั่งเศส และ ซาฟราน ร่วมมือศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับการบินที่ยั่งยืน (SAF) แบบไม่ผสมปิโตรเลียม เพื่อมุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินแอร์บัส (Airbus) ดาสซอลท์ เอวิเอชั่น (Dassault Aviation) ศูนย์ศึกษาและวิจัยการบินและอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales: ONERA) กระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศส (French Ministry of Transports) และซาฟราน (Safran) ร่วมมือกันเปิดตัวการศึกษาการบินของเครื่องบินแบบมีช่องทางเดินเดี่ยว เมื่อใช้เชื้อเพลิงสำหรับการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) แบบไม่ผสมในการขับเคลื่อนเป็นครั้งแรก ในระหว่างทดสอบการบินเหนือภูมิภาคตูลูส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เครื่องบินทดสอบแอร์บัส รุ่น เอ319นีโอ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ CFM LEAP-1A หนึ่งเครื่องยนต์ ได้ทำการบินโดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง SAF 100% โดยผลลัพธ์เบื้องต้นจากการทดสอบภาคพื้นดินและภาคอากาศคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2565สำหรับเชื้อเพลิง SAF แบบไม่ผสมกับปิโตรเลียมนั้น ได้รับการจัดหาโดยโทเทิล เอเนอจีส์ (Total Energies) โดยเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานดังกล่าว ผลิตจากกระบวนการ Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำมันสำหรับประกอบอาหารที่ใช้แล้ว เช่นเดียวกับกากไขมันเหลือทิ้งชนิดอื่น ๆ กระบวนการ HEFA เกิดจากพาราฟินไฮโดรคาร์บอน โดยปราศจากอะโรเมติกส์และกำมะถัน จะมีการใช้ SAF ประมาณ 57 ตันสำหรับโปรแกรมการทดสอบทั้งหมด ซึ่งผลิตในแคว้นนอร์มังดี ใกล้กับเลออาฟวร์ ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ เชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% นี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ดูความเข้ากันได้และความสามารถในการทำงานของเครื่องยนต์อาราโน (Arrano) ของ Safran Helicopter Engines เมื่อนำไปใช้กับแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ รุ่น เอช160 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี 2565แอร์บัสร่วมกับ DLR รับหน้าที่ในการกำหนดลักษณะและวิเคราะห์ผลกระทบของเชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ที่มีต่อการปล่อยมลพิษบนภาคพื้นดินและภาคอากาศ บริษัทซาฟราน จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื้อเพลิงและการปรับใช้เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์ให้เหมาะสม และการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ประเภทต่างๆ โดย Safran จะทำการทดสอบภาคพื้นดินของเครื่องยนต์ LEAP ด้วยการใช้เชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ที่โรงงานในวิลลาโรช (Villaroche) ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อทำการวิเคราะห์ให้เสร็จสิ้นtt ttสำหรับ ONERA จะสนับสนุนแอร์บัส และ Safran ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเข้ากันได้ของเชื้อเพลิงกับระบบอากาศยาน และจะรับผิดชอบในการเตรียมการ วิเคราะห์ และตีความผลการทดสอบเรื่องผลกระทบจากเชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ว่ามีการปล่อยมลพิษและการก่อตัวของคอนเทรล หรือทางเมฆสีขาว (Contrail) หรือไม่ ส่วน Dassault Aviation มีส่วนร่วมในการศึกษาความเข้ากันได้ของวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงช่วยตรวจสอบปฏิกิริยาความไวต่อการตอบสนองการปนเปื้อนทางชีวภาพ (Biocontamination Susceptibility) ของเชื้อเพลิง SAF ชนิด 100%การศึกษานี้เรียกว่า VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux) ที่สนับสนุนความพยายามในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกที่อุตสาหกรรมการบินทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และกำลังได้รับประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนของแผนฟื้นฟู France Relance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้เพื่อการลดคาร์บอนของการบิน ซึ่งดำเนินการโดย DGAC ภายใต้การกำกับดูแลของ ฌอง-บัปติสต์ ดเชบบารี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศส จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษานี้คือการส่งเสริมให้เกิดการใช้เชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ในวงกว้างของอุตสาหกรรม ตลอดจนการรับรองให้ใช้เชื้อเพลิง SAF ชนิด 100% ได้กับเครื่องบินพาณิชย์แบบทางเดินเดี่ยวรวมถึงเครื่องบินเจ็ตธุรกิจรุ่นใหม่.”