Friday, 2 June 2023

“ก้าวไกล โชว์ ใช้ Discord ฟังเสียงประชาชน หลังเลือกตั้งได้ 3 วัน”

Image
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอให้คนออนไลน์แนะนำ Tool เพื่อติดตามความคืบหน้าของ 300 นโยบายหาเสียง มีคนแสดงความเห็นกว่า 888 ครั้งแชร์กว่า 6,000 ครั้ง และมาต่อการคุยกันที่ discord แล้ว”