วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

“กทม. จับมือภาคเอกชน พัฒนาพื้นที่ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างชุมชนน่าอยู่”

20 พ.ค. 2023
37

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ “ภาคเอกชน” พัฒนาพื้นที่ริมคลอง เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนวันที่ 20 พ.ค. 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ซึ่งจัดโดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 ริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักรขณะที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การรุกล้ำคลองเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้ไม่สามารถขุดลอกคลองได้ ส่งผลถึงปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย การแก้ปัญหาที่สำคัญคือการทำให้ผู้ที่รุกล้ำมีความมั่นคงคือการทำบ้านมั่นคงรองรับประชาชนที่ย้ายมาจากพื้นที่ริมคลอง เป็นการสร้างความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เมื่อชุมชนริมคลองมีความมั่นคงแล้ว กรุงเทพมหานครก็จะสามารถปรับปรุงพัฒนาทางระบายน้ำได้ ปัจจุบันได้ดำเนินการบริเวณคลองลาดพร้าวไปแล้วร้อยละ 80 และคลองเปรมประชากรประมาณร้อยละ 20 ซึ่งชุมชนเปรมประชากร 1 และ 2 จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในอนาคตเพื่อให้กรุงเทพมหานครกลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไปtt ttอย่างไรก็ตาม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบกล้าไม้จากผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง และผู้อำนวยการเขตจตุจักรได้รับมอบทุนการศึกษาจากผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจตุจักร ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวม 500,000 บาท จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมชมบูธต่างๆ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว.