วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

“เลือกตั้ง 2566 : ลงคะแนนใหม่นครปฐม ก้าวไกลชนะทั้ง ส.ส.เขต ปาร์ตี้ลิสต์ “

21 พ.ค. 2023
46

เลือกตั้งใหม่ที่นครปฐม หน่วยเดียวเขตเดียว มีคนใช้สิทธิ 515 คน คิดเป็น 54.61% ส.ส.เขต ผู้สมัครก้าวไกลชนะขาดได้ 211 คะแนน ขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ ก้าวไกลได้มาถึง 279 คะแนน ตามด้วยรวมไทยสร้างชาติ 75 คะแนน ส่วนบ้านใหญ่ “ชาติไทยพัฒนา” ได้ 35 คะแนนเวลา 17.30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐมและผู้อำนวยการเลือกตั้งในเขต 1 ได้เปิดเผยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งว่าภาพรวมในวันนี้ของหน่วยที่ 10 เขต 1 หมู่ 8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 943 คน แต่มาใช้สิทธิจำนวน 515 คน คิดเป็น 54.61% โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.ไปจนถึง 17.00 น.ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวาย อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าความตื่นตัวยังน้อย เนื่องจากเวลากระชั้นชิดมาก หากเทียบกับตัวเลขในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 80% แต่วันนี้ 54.61% ถือว่าน้อยลงมาก แต่ก็ยังถือว่าตื่นตัว เรียกได้ว่า การเดินเคาะประตูบ้านยังคงได้ผล มีผอ.กกต.นครปฐม มาร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย ตอนนี้กำลังนับคะแนน คาดว่าไม่เกิน 1 ชั่วโมง คงเสร็จสิ้นจากนั้น จะนำส่ง กกต.เข้าสู่กระบวนการล่าสุด ผลการรับคะแนนจากผู้มาลงคะแนน 515 คน บัตรเขียว ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลได้คะแนนไปถึง 279 คะแนน ตามด้วยพรรครวมไทยสร้างชาติ 75 คะแนน พรรคเพื่อไทย 66 คะแนน ส่วนพรรคบ้านใหญ่ในพื้นที่อย่าง “ชาติไทยพัฒนา” ได้เพียง 35 คะแนน บัตรดี  501 บัตร เสีย 8 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 ส่วนบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต  ลำดับที่ 1 จารุพรรณ เพชรดี พรรคก้าวไกล ได้ 211 คะแนน 2.นายศุภโชค ศรีสุขขจร พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 162 คะแนน 3. นายณัทกร แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติได้ 74 คะแนน รวมบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร บัตรดีจำนวน 493 ใบ บัตรเสีย 9 ใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 13 ใบ และรวมบัตรดีบัตรเสียและไม่เลือกรวม 515 ใบ ครบตามจำนวนผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง