วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“มทร.ธัญบุรี ติด Solar PV Rooftop ลดค่าไฟฟ้าและการใช้พลังงาน”

22 พ.ค. 2023
32

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านพลังงานมาโดยตลอด โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งแต่ละปีมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 5% ในปี 2565 ที่ผ่านมา ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 6% สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้หรือคิดเป็น 4.2 ล้านบาทต่อปี“การที่ภาครัฐมีนโยบายกำหนดค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Float time: Ft) เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ตั้งแต่ต้นปี 2566 ทั้งที่มหาวิทยาลัยใช้ไฟฟ้าลดลง ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา มทร.ธัญบุรี จึงเร่งหาพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทน ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2566 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้รวมถึงยังคงมีมาตรการควบคู่อื่นๆ เช่นปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี และการส่งเสริมให้คนในองค์กรช่วยกันประหยัดพลังงานอีกด้วย” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว.