วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

““สมเด็จฮุนเซน” จัดใหญ่รับตราตั้ง ผู้อุปถัมภ์ “องค์การพุทธฯแห่งโลก””

23 พ.ค. 2023
70

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) หรือ (WFB Patron) ได้มอบตราตั้งตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ แก่ สมเด็จเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาและตราตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส แก่ ดร.พลเอก ฮุน มาเนต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาราชอาณาจักรกัมพูชา ได้จัดพิธีรับตราตั้งอย่างยิ่งใหญ่ในกิจการพุทธศาสนา ที่กรุงพนมเปญ พร้อมเชิญ ผู้บริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมงานด้วยในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และที่ปรึกษาสูงสุด ของ พ.ส.ล. ได้เมตตานำคณะไปมอบตราตั้งแก่ สมเด็จเดโช ฮุนเซน และ นายพัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล. มอบตราตั้ง แก่ พล.อ.ดร. ฮุน มาเนตนายพัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล. กล่าวสดุดี สมเด็จเดโช ฮุนเซน ว่าเป็นผู้อุทิศ และมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนามาตลอด และได้น้อมนำพระธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา มาเป็นหลักทำให้เกิดสันติภาพ และพัฒนาประเทศ สอดรับกับนโยบาย วิน วิน ที่ใช้คัมภีร์พุทธศาสนามาบริหารประเทศtt ttสมเด็จเดโช ฮุนเซน ทรงมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ นายพัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล.ส่วน พล.อ.ดร.ฮุน มาเนต มีผลงานโดดเด่นยิ่งนัก เช่น เมื่อเกิดไวรัส โควิด-19 ระบาด ได้ระดมแพทย์อาสาจากสมาคมแพทย์วัยหนุ่ม ออกช่วยชีวิตประชาชน นอกจากนั้นได้สนับสนุน เยาวชนชาวกัมพูชาให้ได้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาด้วย อีกทั้งส่งเสริมพุทธศาสนาด้าน สมเด็จเดโช ฮุนเซน ได้กล่าวขอบคุณว่า ตำแหน่งเกียรติยศจากองค์การระดับโลกนี้ มิใช่เพื่อตัวท่าน แต่เพื่อประชาชนชาวกัมพูชาพร้อมกล่าวว่าได้ให้ความสำคัญแก่พระธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับประชาชนกัมพูชาที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะคำสอนก่อให้เกิดสันติภาพ และความสามัคคีสมเด็จเดโช ฮุนเซน ยังเรียกร้องให้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขงและทั่วโลกนำหลักธรรมมาขับเคลื่อนให้เกิดความยุติธรรม ความเป็นเอกภาพ การถือประโยชน์ร่วมกัน อยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคี รวมทั้งเรียกร้ององค์กรชาวพุทธ ที่มีทั่วโลก ให้ประสานงานกับรัฐบาล และองค์กรทางสังคม เพื่อยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของกัมพูชา แต่ยึดมั่นความสามัคคีระหว่างผู้นับถือศาสนาอื่นๆ เช่นคริสต์และอิสลาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน” สมเด็จเดโช ฮุนเซน กล่าวนอกจากนี้ สมเด็จเดโช ฮุนเซน ได้เปิดทำเนียบรัฐบาล จัดพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ นายพัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล. พระมาซามิ โกบายาชิ (จากญี่ปุ่น) รองประธาน พ.ส.ล. และ พระบ็อบ อาห์น (เกาหลี) ที่ปรึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยพุทธโลก (ม.พ.ล.)tt ttสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบตราตั้งที่ปรึกษาอาวุโส พ.ส.ล.แก่ พล.อ.ดร.ฮุน มาเนต รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผบ.ทบ.กัมพูชา.หลังมอบอิสริยาภรณ์แล้ว สมเด็จเดโช ฮุนเซน เปิดใจว่า เป็นเด็กวัดเติบโตมาจากการดูแลของพระสงฆ์ในวัด การที่องค์การ พ.ส.ล.ซึ่งเป็นองค์การระดับโลก ตั้งให้เป็นผู้อุปถัมภ์ ถือว่ามีความสำคัญมาก ในโอกาสนี้ จึงเสนอว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ขอรับเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ใน พ.ศ.2568 เพื่อฉลองครบ 75 ปี พ.ส.ล.ด้วยเพื่อให้มีความชัดเจน ทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในบันทึกช่วยจำ (MOU) เป็นหลักฐาน โดยราชอาณาจักรกัมพูชาเคยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ พ.ส.ล. มาครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.2504นายสมาน สุดโต ที่ปรึกษาสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ซึ่งเป็นสื่อมวลชนอาวุโสจากไทยร่วมคณะไปด้วยอดไม่ได้ที่จะทำหน้าที่รายงานบรรยากาศอย่างละเอียดนายพัลลถ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล. กล่าวว่า การพบปะกัน ระหว่าง พ.ส.ล. กับกัมพูชา จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์อันดีของ พ.ส.ล. กับ สปป.ลาว และเวียดนาม ตามมา เพราะประเทศลุ่มแม่น้ำโขงล้วนแต่เคยเป็นภาคีสมาชิก พ.ส.ล. มาก่อนในขณะที่ ผู้เข้าประชุมซึ่งมาจากนานาประเทศ ต่างชื่นชมที่กัมพูชาจัดต้อนรับ คณะ พ.ส.ล. ยิ่งใหญ่ เช่น นิมนต์พระสงฆ์กัมพูชาประมาณ 200 รูป ตั้งแถวสวดชัยมงคลคาถา ตั้งแต่บันไดเครื่องบิน บางรูปถือธงสะบัด เพื่อต้อนรับด้วยส่วนนักศึกษา และประชาชน เข้าแถวยาวเหยียด ต้อนรับถึงห้องประชุมแห่งวัดพนม วัดโบราณ ซึ่งเป็นที่ตั้งมณฑลพิธีในการจัดงาน พิธีสิ้นสุดเมื่อพระสงฆ์ ข้าราชการ นักศึกษาประชาชน และทูตานุทูต สวดสรภัญญะ ฉลองวันวิสาขบูชา พร้อมกันสมเด็จพระมหาธีราจารย์ มหาเถระ กล่าวอนุโมทนาเมื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของงานที่ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดขึ้นในครั้งนี้ ขณะที่ นายพัลลภ ประธาน พ.ส.ล.กล่าวว่า ที่มีความสำเร็จ เพราะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย.tt ttสมเด็จเดโช ฮุนเซน ทรงถ่ายภาพร่วมกับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์, นายพัลลภ ไทยอารี ประธาน พ.ส.ล. พระมาซามิ โกบายาชิ รองประธาน พ.ส.ล. พระบ็อบ อาห์น จากเกาหลี และคณะ.ทีมข่าวภูมิภาค