วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

อธิบดีกรมข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต หลังพบกลิ่นไม่โปร่งใส

23 พ.ค. 2023
67

“บิ๊กกรมข้าว” เตรียมลงดาบ หลังเจอกลิ่นไม่ดี โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 พบไม่โปร่งใสเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการร้องเรียนมายังตนถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL พบว่าได้มีการนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ว่ามีการให้ซื้อเครื่องจักรตามที่กำหนด ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงนั้นตนได้มีข้อสั่งการไปยังศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการว่า ควรเลือกซื้อเครื่องมือทางการเกษตรในการทำนาโดยให้คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของศูนย์ข้าวชุมชน tt ttนอกจากนั้นเครื่องมือที่จะจัดซื้อควรต้องมีศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และที่สำคัญควรมีการรับประกันอย่างน้อย 1–2 ปี ดังนั้นจึงขอฝากไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ว่าอย่าหลงเชื่อ หากมีผู้ใดนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการหลอกลวงให้มาซื้อเครื่องจักรของตนtt ttอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ก็มีการร้องเรียนมายังตนว่า มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิกว่าที่เกษตรกรจะได้รับ อีกทั้งมีเกษตรกรที่มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์แต่กลับไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วให้รายงานผลภายใน 15 วัน ซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตจริง จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาต่อไปtt tt”ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กรมการข้าวมีความต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ให้มากที่สุด ซึ่งกรมฯ เคยตรวจพบและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรณีทุจริตการยักยอกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนมาแล้ว ซึ่งผมจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใด ๆขึ้นอีก ดังนั้นโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ผมจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยหากพบว่าในโครงการใดมีการทุจริตเกิดขึ้น กรมฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ย้ำว่าผมฟันไม่เลี้ยง” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว.