วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

““อรรถพล” ตั้งสอบข้อเท็จจริงปมฉาว กศน. เล็งซี 10 นั่งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้”

23 พ.ค. 2023
39

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีการโอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ไปแล้วนั้น ขณะนี้บทบาทใหม่ของงาน กศน.ในรูปแบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้นั้นจะดูแลการศึกษาให้แก่กลุ่มคนทุกช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ แรกเกิดเป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ระหว่างการจัดสรรโครงสร้างบุคลากรให้เหมาะสมกับเนื้องานที่เพิ่มขึ้น เพราะในรายละเอียดของการเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) แต่ตนให้ข้อแนะนำไปว่าเรายังขาดความพร้อมในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรผู้สอน และอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่เพียงพอ หากเปิดสอนในระดับ ปวส.อาจทำให้ไม่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสังคม ดังนั้น ระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานไปวิเคราะห์การจัดการสอนในระดับ ปวส.ไว้ก่อนปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนตำแหน่งผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะเรียกว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับ 10 ซึ่งขณะนี้ยังไม่แต่งตั้งผู้บริหารตัวจริง คงต้องรอ รมว.ศธ.คนใหม่ แต่ในระหว่างนี้จะมีการแต่งตั้งรักษาการอธิบดีไปก่อน ส่วนตัวคิดว่าผู้รักษาการจะต้องเป็นระดับ 10 จึงจะเหมาะสม ซึ่งในวันที่ 25 พ.ค. จะหารือกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.ในเรื่องนี้ สำหรับประเด็นที่มีข้อร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อหนังสือเรียนของ กศน.ในวงเงินหลายร้อยล้านบาท รวมถึงการเรียกรับเงินแต่งตั้งผู้บริหาร กศน.จังหวัดนั้น ขณะนี้ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง มีนายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัด ศธ. เป็นประธาน ตนได้กำชับว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนจะมีรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงการสอบสวนต้องตรงไปตรงมา ห้ามช่วยเหลือ หรือเกี้ยเซียะกันเด็ดขาด ซึ่ง น.ส.ตรีนุชได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและกำชับให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส.