วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

บอร์ด รฟม.อนุมัติรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล โมโนเรลขนานทางด่วนเอ็น 2 แครายไปลำสาลี

24 พ.ค. 2023
27

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด รฟม. เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบหลักการ ผลการศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 รูปแบบ PPP-Net cost หลังจากนี้จะเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม และ ครม.ชุดใหม่ เดือน ธ.ค.2566 จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 36 ของ พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ เพื่อคัดเลือกเอกชน คาดเริ่มก่อสร้างช่วงปลายปี 2568 สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ถือเป็นสายสุดท้ายในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-Map 1) 10 สายทางนายสราวุธกล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลมีความล่าช้า เนื่องจากมีแนวคิดในการก่อสร้างฐานรากรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่จะก่อสร้างในพื้นที่เดียวกัน โดยจะให้ กทพ.ก่อสร้างฐานรากให้รถไฟฟ้าด้วยเพื่อลดผลกระทบด้านจราจร แต่ปัจจุบันประเมินว่าระยะเวลาการก่อสร้างทั้งรถไฟฟ้าสีน้ำตาลและทางด่วน ตอน N2 จะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และจะไม่มีผลกระทบด้านการจราจรซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ยกระดับตลอดเส้นทางมีระยะทางรวม 22.1 กม. มี 20 สถานี มูลค่าลงทุนรวม 49,865 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,254 ล้านบาท ค่างานก่อสร้าง 18,544 ล้านบาท ค่างานระบบ 16,351 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาโครงการ 1,396 ล้านบาท ค่า Provisional Sum 6,320 ล้านบาท.