วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ป.ป.ช. เปิดกรุ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" โสด รวยกว่า 110 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

ป.ป.ช. เปิดกรุ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส. โสด มีทรัพย์สินกว่า 110 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เงินฝาก 69 ล้าน ถือครองที่ดิน 19 แปลง มูลค่า 34 ล้าน สะสมปืน 3 กระบอก พระเลี่ยมทอง 1.5 ล้านวันที่ 24 พ.ค. 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยที่น่าสนใจ คือ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566นายศักดิ์สยาม แจ้งสถานะว่าโสด แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 110,236,673 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็น เงินฝาก 69,488,973 บาท ที่ดิน 19 แปลง มูลค่า 34,248,450 บาทยานพาหนะ ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA Fortuner และรถยนต์ Volkswagen มูลค่ารวม 2,100,000 บาทนอกจากนั้นยังมีการระบุว่า มีสิทธิและสัมปทานมูลค่า 240,000 บาท โดยเป็นสัญญาเช่าบ้าน ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท และสัญญาเช่าห้องชุดที่กรุงเทพฯ 120,000 บาท ส่วนทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 4,399,250 บาทสำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ เช่น พระเครื่องเลี่ยมทอง 1 องค์ มูลค่า 1,500,000 บาท งาช้าง 1 คู่ มูลค่า 1,400,000 บาท สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท 1 เส้น สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท 1 เส้น นาฬิกาโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท แหวนเพชร 1 วง มูลค่า 500,000 บาท นอกจากนั้นยังมีปืนลูกโม่ ขนาด .38 ยี่ห้อสมิธฯ 1 กระบอก ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อกล็อก 1 กระบอก และปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก ฯลฯนายศักดิ์สยาม แจ้งอีกว่ามีรายได้ต่อปี 1,682,155 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน ส.ส. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 1,379,545 บาท ดอกเบี้ยจากธนาคาร 302,610 บาท โดยมีรายจ่ายต่อปี 840,000 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 600,000 บาท และค่าเช่าบ้าน 240,000 บาทปัจจุบัน นายศักดิ์สยาม เป็นว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 2 และยังมีคดีอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ กรณีส.ส.จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า นายศักดิ์สยาม ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 (1) เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายศักดิ์สยาม หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยในกรณีดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีคดีใน สำนักงาน ป.ป.ช. จากกรณีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่านายศักดิ์สยามมีการตั้งนอมินีถือหุ้นแทนในบริษัทเอกชนหรือไม่ รวมทั้งกรณีครอบครองที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์