วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

สอบม.ราชภัฏฯ ใช้งบ 2.2 ล้านพาผู้บริหารไปญี่ปุ่น ยันเน้นดูงาน

24 พ.ค. 2023
64

ป.ป.ช.กาญจนบุรี ตรวจสอบม.ราชภัฏกาญจน์ หลังโซเชียลถล่มยับกรณีเพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” แฉทริปดูงานญี่ปุ่น ขนระดับหัวหน้าและคณาอาจารย์ 36 คน ไปกัน 6 วัน 5 คืน ใช้งบฯ กว่า 2.2 ล้าน ผู้บริหารยืนยันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ดูงานในมหาวิทยาลัย 2 วัน ที่เหลือเป็นการดูงานด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จากกรณีที่ เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการศึกษาดูงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีและข้อความ ระบุว่า “แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ทริปหนีร้อนไปพึ่งเย็น บินลัดฟ้าตะลอนทัวร์ดูงานแดนปลาดิบ ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน ดูงานจริงแค่ครึ่งวันเช้า สามวันที่เหลือเที่ยวชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ช็อปปิ้งย่านชินจูกุ เพลินเพลิดกับการแช่ออนเซ็น และรายการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกเพียบ โดยขนเอาระดับหัวหน้าและคณาอาจารย์มหาวิทยาลัย กว่า 36 คน ไปกันระหว่าง 7-12 พ.ค. 2566 ให้เบิกจ่ายใช้งบประมาณเงินฝากคลัง” หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ทำให้โลกโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก รวมถึงมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานครั้งนี้เกิดประโยชน์ในการนำความรู้กลับมาพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรือไม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 66 นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านร้องเรียน “แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ทริปหนีร้อนไปพึ่งเย็น บินลัดฟ้าตะลอนทัวร์ดูงานแดนปลาดิบที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน” นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ อธิการบดี รองอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า การไปศึกษาดูงานตามเพจหมาเฝ้าบ้านระบุ เป็นการดำเนินในโครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จจากประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้งบประมาณจำนวน 2,256,000 บาท จากเงินฝากคลัง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีการขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการร่วมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบูรณาการความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จากการตรวจสอบเอกสารการดำเนินโครงการ ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ตามกำหนดการมีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 มหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน ส่วนวันที่เหลือเป็นการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโครงการ และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการไปศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป