Friday, 2 June 2023

ไทยรัฐทีวี ลงนามร่วมมือ ดันท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จับมือ ททท. และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อน สร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ รองรับนักท่องได้อย่างมั่นคงและสมดุลในทุกมิติวันที่ 24 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด หรือ ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สะท้อนจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเป้าหมาย Sustainable Tourism Goals เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้อย่างมั่นคงและสมดุลในทุกมิติtt ttนางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระแสของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (Sustainable Tourism) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดย Net Zero Tourism ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ไทยรัฐทีวี เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการร่วมมือกับ ททท. และ อบก. ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อร่วมผลักดันแนวทาง Net Zero Tourism แก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ รณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวและพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่ Net Zero Tourism อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง.tt tttt tt