Friday, 2 June 2023

ชวนเที่ยวงานวิจิตรนครพนม จัดประดับไฟแสงสี โชว์สถาปัตยกรรม โยงประวัติศาสตร์

ททท. ชวนเที่ยวงาน วิจิตรนครพนม หนึ่งเดียวในอีสาน ที่มีการประดับไฟแสงสี โชว์สถาปัตยกรรมอาคาร สถานที่สำคัญ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว จากอดีตสู่ปัจจุบัน กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เริ่ม 27 พ.ค.-4 มิ.ย.66ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม กำลังเป็นที่ฮือฮาของประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างให้ความสนใจ หลังมีการเปิดตัว โครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม รวมถึง จ.นครพนม ในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ วิจิตรนครพนม ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ หนึ่งเดียวของ อีสาน โดย จ.นครพนม ได้รับเป็นตัวแทนของภาคอีสาน จากทั้งหมด 5 ภาค ในการจัดประดับตกแต่งแสงสี ในสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึงแลนด์มาร์กสำคัญ ของ จ.นครพนม รวมถึงสถานที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจาก ประชาชน นักท่องเที่ยว จะได้ ชื่นชมความสวยงาม ของการใช้เทคโนโลยีแสงสีประดับสถานที่สำคัญ ให้เกิดความสวยงาม ได้เซลฟี่เป็นที่ระลึก ยังได้มีโอกาสศึกษาความเป็นมาของสถานที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ของ จ.นครพนม รวมถึง 15 จุด กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2566-4 มิถุนายน 2566tt tttt ttทั้งนี้ มีสถานที่สำคัญ ถือเป็นไฮไลต์สำคัญ ที่บอกเล่าเรื่องราว และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ของ จ.นครพนม นอกจาก องค์พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์กพญานาคศักดิ์สิทธิ์ นาคาธิบดีสองฝั่งโขง ที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อศรัทธาต่อองค์พญานาคสองฝั่งไทยลาว รวมไปถึง โบสถ์คาทอลิก วัดนักบุญอันนา ชุมชนหนองแสง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ในอดีตเคยเป็นชุมชน ที่พักพิงของชาวลาว และเวียดนาม ในสมัยสงครามอินโดจีน ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทำให้มีเกิด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา พร้อมมีการก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ราวปี ค.ศ.1926 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ด้านหน้าเป็นหอคอยคู่ยอดแหลมสูงtt tttt ttส่วนอีกสถานที่สำคัญ คือ จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า ก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2455 เป็นอาคารก่อสร้างโดยช่วงญวน แบบก่ออิฐถือปูนได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก แบบฝรั่งเศส ในยุคสงครามอินโดจีน ที่สำคัญยังเป็นสถานที่สำคัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อม สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคยเสด็จประทับแรม ทอดพระเนตรชมงานประเพณีไหลเรือไฟ เมื่อปี 2498 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้ศึกษาเยี่ยมชมtt ttนอกจากนี้ยังมี หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ถือเป็นสถานที่สำคัญสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดี ของ ชาว จ.นครพนม กับชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเชื้อสายจีน ที่ถูกสร้างโดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นที่รำลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ หลังชนะสงครามเดียนเบียนฟู ในยุคสงครามกับฝรั่งเศส โดยชาวเวียดนามที่ลี้ภัยมาอาศัยในนครพนมได้ร่วมกัน สร้างหอนาฬิกาขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2503 เพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคน ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้รำลึกถึงความเป็นมาtt ttด้าน นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับงานจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว วิจิตรนครพนม ถือเป็นโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต้องการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ทั้ง 5 ภาค สำหรับ จ.นครพนม ถือว่าโชคดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ในการจัดงานขึ้น เน้นการโชว์เทคโนโลยีประดับแสงสี ในสถานที่สำคัญต่างๆtt ttรวมทั้ง สถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์ก สำคัญของ จ.นครพนม ที่เชื่อมโยงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ จ.นครพนม รวมถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่สำคัญ ที่เป็นสถาปัตยกรรม เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง อาทิ โบสถ์คาทอลิก วัดนักบุญอันนา ชุมชนหนองแสง หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า อาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่า หอสมุดแห่งชาตินครพนม และสถานที่อื่นๆ อีกหลายจุด นอกจากจะสร้างสีสันความสวยงาม ยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ จ.นครพนม อีกด้วย เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของ จ.นครพนม ได้เป็นอย่างดี ฝากประชาชนนักท่องเที่ยวห้ามพลาด งานวิจิตร นครพนม.