Friday, 2 June 2023

พายุพัดแรง ทำต้นฝ้าย 400 ปี สัญลักษณ์กรุงฟรีทาวน์ เซียร์รา ลีโอน หักโค่นลงมา

ต้นฝ้ายสูงใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี กลางเมืองหลวงของเซียร์รา ลีโอน หักโค่นลงมาหลังเจอพายุกระแสลมแรง รัฐบาลแถลงเสียใจอย่างมากเพราะต้นไม้นี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติสำนักข่าวเอพี รายงานว่า วานนี้ (25 พ.ค.) ชาวเซียร์ราลีโอน ช่วยกันเก็บกวาดซากต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ ต้นฝ้ายสูงใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ซึ่งหักโค่นลงมาหลังเจอพายุกระแสลมแรงเมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมาต้นฝ้ายนี้ มีความสูง 70 เมตร ความกว้าง 15 เมตร อยู่กลางกรุงฟรีทาวน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ สัญลักษณ์ และยังมีภาพของต้นฝ้ายนี้บนธนบัตร โดยต้นฝ้ายต้นนี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งการเข้าสู่ยุคใหม่ของเซียร์ราลีโอน และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษยังเคยมาเยี่ยมต้นไม้ต้นนี้เนื่องในวาระการประกาศเอกราชเมื่อปี 2504รัฐบาลเซียร์ราลีโอนแถลงว่า ต้นฝ้ายต้นนี้อยู่คู่กับชาวเซียร์ราลีโอนมานาน และยืนหยัดรอดพ้นความเสียหายจากพายุและฟ้าผ่ามานานหลายศตวรรษ ความสูญเสียครั้งนี้เทียบได้กับกรุงปารีส สูญเสียมหาวิหารนอร์เทรอดาม จากเหตุไฟไหม้เมื่อปี 2562 เลยทีเดียวขณะที่ประชาชนชาวกรุงฟรีทาวน์บอกว่า พวกเขาเกิดมาก็เห็นต้นฝ้ายตั้งสูงตระหง่านอยู่กลางเมือง บรรดาผู้เฒ่าต่างพากันรำลึกความหลังที่เคยมีในอดีตกับต้นฝ้ายต้นนี้.