Friday, 2 June 2023

"อนุทิน ชาญวีรกูล" ถกร่วมมือทวิภาคีด้านสาธารณสุข

ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศบังกลาเทศ มัลดีฟส์ และ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ว่า ได้มีการหารือกับ H.E. Mr. Zahid Maleque รมว.สาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวบังกลาเทศ ถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง สธ.ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวบังกลาเทศ ทางบังกลาเทศมีความสนใจพัฒนาความร่วมมือด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งยังขอให้ไทยสนับสนุน Mrs. Saima Wazed Hossain ผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แทน Dr. Poonam Khetrapal Singh ที่จะหมดวาระเดือน ม.ค. 2567 ซึ่งตนได้กล่าวยืนยันให้การสนับสนุน พร้อมขอให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของไทยด้วยนายอนุทินกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้หารือกับ H.E. Mr. Ahmed Naseen รมว.สาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง สธ.ไทยกับ สธ.สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยฝ่ายไทยยินดีพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักศึกษาแพทย์ ข้อมูลด้านสาธารณสุข การวิจัยร่วม และการศึกษาฝึกอบรมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานอนามัยครอบครัว โดยจะหารือรายละเอียดความร่วมมือต่อไป สำหรับการหารือกับ ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอนามัยโลกยังคงให้ความร่วมมือต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีผลกระทบสูงต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ.