วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

รายการระบบดาวฤกษ์ 3 ดวง และดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะโคจรรอบดาวฤกษ์เพียงดวงเดียว อย่างโลกของเราที่อยู่ในระบบสุริยะ ก็จะโคจรรอบดวงอาทิตย์ นอกเหนือจากนี้ยังมีดาวเคราะห์ที่ค้นพบอีก 100 ดวง เป็นสมาชิกในระบบดาวคู่ แต่ก็มีระบบดาวอีกประเภทที่นักดาราศาสตร์ให้ความสนใจ นั่นคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์ 3 ดวง และก็ยังมีดาวเคราะห์เป็นบริวารเมื่อเร็วๆนี้ นักฟิสิกส์ดาวเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำรายการระบบดาวฤกษ์ 3 ดวงที่มีบริวารดาวเคราะห์อาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในโครงการชื่อ “An Early Catalog of Planet-hosting Multiple-star Systems of Order Three and Higher” โดยอาศัยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ขององค์การนาซา สหรัฐฯ ซึ่งใช้งานตั้งแต่ปี 2552-2561 นักฟิสิกส์ดาวเคราะห์เผยว่า จำนวนดาวเคราะห์ที่ได้รับการยืนยันในระบบดาวฤกษ์ 3 ดวง ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30 ดวง คิดเป็นประมาณ 0.5% ของจำนวนดาวเคราะห์ทั้งหมดที่ระบุได้ ลักษณะนี้ทำให้ดาวเคราะห์เหล่านั้นมีความพิเศษมากระบบดาวฤกษ์ 3 ดวงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะโคจรรอบศูนย์กลางของระบบในวงโคจรที่ค่อนข้างใหญ่ และในระบบดาวฤกษ์ 3 ดวงตามปกติแล้วดาวฤกษ์ 2 ดวงจะก่อตัวเป็นดาวคู่ที่ใกล้กัน ผูกพันกันด้วยแรงโน้มถ่วงและอยู่ในวงโคจรรอบกันและกัน ขณะที่ดาวฤกษ์ดวงที่ 3 จะโคจรเป็นคู่จากระยะทางที่ไกลออกไป ดังนั้น ระบบที่มีดาวมากกว่า 3 ดวง ก็จะสร้างการโคจรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งการมีอยู่ของดาวเคราะห์ในระบบดาวฤกษ์ 3 ดวง ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในทางทฤษฎี ทั้งในแง่ว่ามันก่อตัวและมีเสถียรภาพในวงโคจรอย่างไร.(Credit : The Astrophysical Joumal Supplement Seriesn (2022). DOI: 10.3847/1538-4385/ac9320)