วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

ลุยรื้อระบบสถานสงเคราะห์-เห็นรูปแบบสิ้น มิ.ย.

01 มิ.ย. 2023
30

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเด็กถูกกระทำความรุนแรงในสถานสงเคราะห์เด็กที่จังหวัดสระบุรีว่า สภาพจิตใจเด็กทั้ง 9 คนที่ถูกกระทำได้พาไปพบจิตแพทย์ที่ รพ.แล้วพร้อมทั้งได้ให้นักกิจกรรมทำกิจกรรมบำบัด ส่วนคดีความอยู่ในกระบวนการที่ตำรวจดำเนินการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ขณะที่คู่ขนานในสถานสงเคราะห์ก็มีการดูแลสภาพจิตใจเจ้าหน้าที่ และเข้าไปดูว่ามีปัญหาอะไรลึกๆมากกว่านั้นหรือไม่ ปัญหาส่วนหนึ่งของสถานสงเคราะห์เกือบทุกแห่งเป็นเรื่องขาดแคลนบุคลากร พี่เลี้ยงมีวุฒิน้อยและเงินน้อย อย่างที่สระบุรี พี่เลี้ยงเงินเดือน 10,000 บาท/เดือน ทำงาน 24 ชั่วโมง ทำงานวันเว้นวัน จึงเกิดความล้า พี่เลี้ยง 9 คนดูแลเด็ก 3 ตึก แต่ละตึกมีเด็ก 40-50 คน อายุระหว่าง 6-18 ปี และด้วยวัยเด็กที่ซนมีพลัง เด็กมีปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งการแก้ปัญหาต้องอาศัยหลักจิตวิทยาด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องรื้อทั้งระบบ โดยเชิญเอ็นจีโอเด็กมาช่วยกันคิดช่วยกันทำ ยกเครื่องพี่เลี้ยงเป็นหลัก ต้องไปรื้อใต้พรมถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดสระบุรี จะให้เห็นกรอบรูปแบบที่ชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์นี้ เพื่อให้สังคมเห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงนายอนุกูลกล่าวอีกว่า ได้สั่งอธิบดีทุกกรมตรวจสอบสถานสงเคราะห์ทุกแห่งทั้งในส่วนของผู้สูงอายุ 11 แห่ง คนพิการ 2 แห่ง คนไร้ที่พึ่ง 11 แห่ง เด็ก 33 แห่ง ทั้งหมด 70 แห่ง กระจายอยู่ 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยวันที่ 1 มิ.ย.จะประชุมนำข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและเอ็นจีโอร่วมด้วย กำหนดสิ้นเดือน มิ.ย.จะเห็นรูปแบบชัดเจน.