วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

อพวช.คว้ามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

01 มิ.ย. 2023
53

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รอง ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า อพวช.ได้รับเครื่องหมาย “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ” ระดับดีเยี่ยมจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สำหรับผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2566-19 ก.พ.2569ดร.ชนินทรกล่าวต่อว่า อพวช.มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ทันสมัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกเพศทุกวัยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่คือ “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ปัจจุบันเปิดให้บริการ 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โดยปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้มาทำกิจกรรมร่วมกันด้วย ซึ่งการได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้พัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ไปสู่ระดับสากลต่อไป.