วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

กรมศิลปากร พัฒนาสื่อดิจิทัลห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

02 มิ.ย. 2023
32

นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมมือกับบริษัท FunIT ผู้ผลิตสื่อจัดแสดงดิจิทัลจากสาธารณรัฐเกาหลี และ Busan IT Industry Promotion Agency (BIPA) สาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินการพัฒนาและจัดทำสื่อดิจิทัลห้องอยุธยา อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในส่วนเนื้อหาและสื่อจัดแสดงเกี่ยวกับแผนที่อยุธยาจากภาพวาดของโยฮัน วิงโบนส์ จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ ในรูปแบบภาพแอนิเมชันมุมกว้างที่แสดงบรรยากาศของเมืองอยุธยาในอดีต ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งนำเสนอตู้พระธรรมลายรดน้ำฝีมือช่างวัดเชิงหวาย และตู้พระธรรมลายรดน้ำภาพชาวต่างชาติภายในห้องอยุธยา ในรูปแบบ 3 มิติ อินเตอร์แอ็กทีฟ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมานำเสนอแก่ผู้ชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.