วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

จุดประทีปแสนดวง เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566

03 มิ.ย. 2023
37

วันวิสาขบูชา 2566  ตรงกันวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ถือเป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วย โดยพุทธศาสนิกชนต่างร่วมพิธีทางศาสนาตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตร และช่วงค่ำประกอบพิธีเวียนเทียนตามวัดต่างๆtt ttวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะแต่ต่างปีกัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกวันนี้ว่า วันวิสาขบูชา หรือ วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะtt ttพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมกันบำเพ็ญภาวนา จุดประทีป สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันวิสาขบูชาตามวัดต่างๆ ใกล้บ้านtt ttอย่างเช่นที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีการจุดประทีปแสนดวง พร้อมทั้งร่วมกันสวดบทสวดธรรมจักร 5,399,999,999 จบ ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยtt tt ภาพ : เอกลักษณ์ ไม่น้อย