วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

“ทิพานัน” ชวน รักษาทัศนียภาพคูคลอง เพื่อลดมลพิษทางน้ำในวันสิ่งแวดล้อมโลก

รองโฆษกรัฐบาล ชวนประชาชนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยลดมลพิษ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชูผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์” ปรับภูมิทัศน์คูคลองตามพระราชดำริ ริเริ่มเรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่งพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ พลิกฟื้นชีวิตของประชาชนริมคลอง รวมทั้งน้อมถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ริเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 4 คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม เขตพระนคร คลองรอบกรุง เขตพระนคร คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีผลงานสำคัญคือคลองโอ่งอ่าง ที่ได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิต น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ยังได้ริเริ่มให้พัฒนาระบบการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก รถ ราง เรือ ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งสาธารณะ ช่วยลดมลพิษทางเสียงและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจน.ส.ทิพานัน กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาทัศนียภาพคูคลอง เพื่อความสะอาดของคูคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและไขมันลงในคูคลอง เพื่อลดมลพิษ และช่วยระบายน้ำในหน้าน้ำหลาก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน