วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

คดี “ไอทีวี” ยังไม่คืบ ผู้รับมอบอำนาจยื่นศาลปกครองสูงสุดเร่งพิจารณา

สยบกระแสศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาคดีไอทีวีในเดือนนี้ ศาลแจ้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา หลังผู้รับมอบอำนาจยื่นเร่งพิจารณาคดี วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีกระแสข่าวว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาในคดีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่พิพากษายกคำร้องไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพราะเห็นว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และหมายเลขแดงที่ 1/2559 ที่ให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,890 ล้านบาทเศษ และให้บริษัท ไอทีวี ชำระค่าเสียหายแก่ สปน. เพียงบางส่วน รวมค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,890 ล้านบาทเศษ ซึ่งเท่ากับค่าเสียหายที่บริษัท ไอทีวี ต้องชำระให้กับ สปน. และหนี้ทั้ง 2 จำนวน สามารถนำมาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ต้องชำระหนี้แก่กัน เป็นผลให้บริษัท ไอทีวี ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยของเงินค่าตอบแทนส่วนต่าง นับถัดจากวันยื่นข้อเรียกร้องแย้งบริษัทไอทีวีนั้น ไม่เป็นคำชี้ขาดที่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น มีรายงานว่า ความคืบหน้าในการพิจารณาคดีนี้ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงล่าสุด คดีอยู่ในขั้นตอนของตุลาการเจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกความเห็นของตนเองที่มีต่อคดี ยังไม่มีการกำหนดนั่งพิจารณาคดี หรือนัดอ่านคำพิพากษาแต่อย่างใด โดยพบว่าเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา นายภาสวิชญ์ ทรัพย์กลิ่น ผู้รับมอบอำนาจจากทางบริษัท ไอทีวี ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดี และวันนี้ศาลได้มีหนังสือแจ้งกลับไปยัง นายภาสวิชญ์ เพียงว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด.