วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ดับเพลิง กทม.ร้องเรียนบ้าง ทำงานเกินเวลาแถมไร้ OT

07 มิ.ย. 2023
30

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานดับเพลิงว่าปฏิบัติหน้าที่เกินเวลาและไม่ได้รับค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา (โอที) ว่า ได้หารือกับ น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งตรวจสอบและทราบว่าเป็นเรื่องของการอยู่เวร ซึ่งมีกฎระเบียบอยู่คือ เข้าเวร 3 กะ พัก 1 กะ ปัจจุบันมีจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น จึงได้มอบหมายให้ น.ส.ทวิดา เข้าไปดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแล้วทั้งนี้ขณะนี้อัตราของพนักงานดับเพลิงยังขาดอยู่ จึงพยายามเพิ่มอัตรากำลัง ซึ่งทางดับเพลิงใช้อาสาสมัครเอกชนมาร่วมด้วย จึงต้องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มสถานีดับเพลิง เพราะถ้าหากดูอัตราส่วนสถานีดับเพลิงขณะนี้ยังมีน้อยอยู่ หากเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอื่นในโลก ซึ่งขณะนี้มีหลายสถานีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่อัตรากำลังไม่สอดคล้องกับสถานี ปัญหาที่มีอยู่คือ ติดกรอบอัตรากำลัง 40% ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดเงินที่ใช้สำหรับบุคลากรห้ามเกิน 40% ของงบประมาณ ซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้ๆแล้ว ดังนั้นการเพิ่มอัตราจึงต้องดูให้รอบคอบ ให้เอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพื่อให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดจำนวนคนลง แต่ไปเพิ่มในส่วนที่ต้องใช้คนจริงๆอย่างสาธารณสุขหรือครู.