วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

"กรมทรัพยากรธรณี" ขอให้อาสาสมัครใน 6 จังหวัด เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก

01 ก.ค. 2023
42

“กรมทรัพยากรธรณี” ขอให้อาสาสมัครในพื้นที่ 6 จังหวัด เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 2566 เฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และสงขลา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 และขอให้เครือข่ายฯ ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยข้อแนะนำ มีดังนี้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมงพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่างๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่นๆควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอขอบคุณเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี