วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

มาแล้วบุฟเฟต์ทุเรียนหมอนพระร่วง สุโขทัย 1-5 ก.ค. 66 ที่ไร่สานฝัน อ.ศรีสัชนาลัย

01 ก.ค. 2023
42

เริ่มแล้วกิจกรรม บุฟเฟต์ทุเรียนหมอนพระร่วง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน เพื่อทำให้ทุเรียนหมอนทองพระร่วงเป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ไร่สานฝัน ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บุฟเฟต์ทุเรียนหมอนพระร่วง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรม ในการนี้นางประภาวดี สุคันธมาลัย คลังจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานtt tttt ttจัดงานโดยคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 12 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของส่วนภูมิภาคไห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และส่งต่อนโยบายจากกระทรวงการคลังลงสู่ภูมิภาค (คบจ.สุโขทัย) เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ทุเรียนหมอนพระร่วง” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้กลุ่มชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย สามารถจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ “Sukhothai Society” สามารถสั่งซื้อ/จอง ทุเรียนและบุฟเฟต์ ได้แล้ววันนี้ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2566 ณ ไร่สานฝัน ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย.tt tt