วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

“วราวุธ” เตรียมรับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ที่เชียงใหม่พรุ่งนี้ ส่งรักษาอาการป่วยชั่วคราวที่ไทย

“วราวุธ ศิลปอาชา” เตรียมบินเชียงใหม่พรุ่งนี้ รับ พลายศักดิ์สุรินทร์ ส่ง สถาบันคชบาลฯ รักษาอาการป่วยที่ไทยเป็นการชั่วคราว จ่อ แถลงข่าวทันทีหลังเครื่องแตะพื้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีกำหนดการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อติดตามการนำพลายศักดิ์สุรินทร์ซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้แก่รัฐบาลศรีลังกา กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ นายวราวุธ และคณะ ประกอบด้วยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทส. จะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว จากนั้นเวลา 13.00 น. นายวราวุธ เดินทางไปยังอาคารคลังสินค้า ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ที่ใช้ในการแถลงข่าว และรอเครื่องบิน Ilyushin IL-76 โดยเที่ยวบิน AZS-5701 ลงจอด บริเวณหลุมจอดที่ 20 กระทั่งเวลา 14.00 น. รมว.ทส. พร้อมคณะ เข้าพื้นที่เขตลานบิน (Aai Side) ขณะเดียวกันคณะทำงานและคณะสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลช้างลำปาง เข้าตรวจเช็กสภาพความพร้อมของพลายศักดิ์สุรินทร์ก่อนเดินทางไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จากนั้นประมาณ 14.40 น. ขบวนขนย้ายช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ออกเดินทางจากอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเวลา 15.00 น. นายวราวุธ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน