วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เตรียมรับ "พลายศักดิ์สุรินทร์" เข้าอยู่ในการดูแล

02 ก.ค. 2023
37

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง เตรียมพื้นที่แรกรับ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์” มากักโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง สถาบันคชบาลแห่งชาติ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวัง และสังเกตอาการ 30 วัน ตามระเบียบควบคุมโรคระบาดสัตว์         เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของจังหวัดลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย เพื่อเตรียมรับ ช้างพลายสุรินทร์ เข้าอยู่ในความดูแล โดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงช่วงเย็นวันนี้ ที่บริเวณด้านหน้าก็ได้เริ่มขึ้นป้ายเตือน ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายใน รวมถึงสื่อมวลชน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ด้านหน้าศูนย์วิจัยฯ สำหรับการเคลื่อนย้าย ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมพร้อมรับตัว ซึ่งในการเคลื่อนย้ายมายัง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยรถบรรทุกจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยรถบรรทุกจะไม่ใช้ความเร็ว ซึ่งจะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน เมื่อมาถึงก็จะเข้าพื้นที่แรกรับ โดยเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากช้างทั่วไปของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ภายใต้ระเบียบการควบคุมโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิด.