วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

กลุ่มรักชาติฯ แสดงพลัง บุกกงสุลสหรัฐฯ แสดงจุดยืนป้องสถาบัน ห้ามจุ้นไทย

03 ก.ค. 2023
45

กลุ่มรักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ เชียงใหม่ รวมตัวหน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ แสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน ส่งสารถึงรัฐบาลสหรัฐฯ เลิกอ้างสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมาก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทย และหยุดแทรกแซงกิจการภายในของไทยเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.ค. 66 กลุ่มรักชาติ-ศาสน์-กษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย น.ส.ภูสุดา รณะบุตร รวมตัวกันที่บริเวณเชิงสะพานคลองแม่ข่า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดินขบวนไปที่ด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและประกาศเจตนารมณ์ที่บริเวณด้านหน้าสถานกงสุลฯ โดยมีการยื่นหนังสือภาษาอังกฤษในช่องส่งเอกสารต่อสถานกงสุลฯ และไม่ได้ร้องขอให้มีตัวแทนออกมารับหนังสือแต่อย่างใดtt ttน.ส.ภูสุดา กล่าวว่า การรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า เราพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายในการสร้างความรัก ความสันติ ความสงบ ความสามัคคี รู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิด รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่สำคัญเพื่อส่งสารถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้หยุดคิดที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจเพียงประเทศเดียว อย่าถือผลประโยชน์ของตนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่น อย่านำคำกล่าวอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมาก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไทย และหยุดแทรกแซงกิจการภายในของไทยtt ttโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ม.112 โดยยืนยันว่าหากยังไม่หยุดพฤติกรรมที่คิดจะล้มล้างสถาบัน จะกลับมามากกว่านี้อีก และยืนยันด้วยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองในวันเปิดสภาในการสรรหาประธานสภาในวันนี้แต่อย่างใด.tt tt