วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ขยายคู่ขนานมอเตอร์เวย์ บางพระถึงหนองขาม-เชื่อมจราจรขนส่งอีอีซี

03 ก.ค. 2023
45

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สาย ชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพร-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000 -กม.113+500 ระยะทางยาวประมาณ 33.50 กม. เสร็จแล้ว โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามแผนโครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบบริหารขนส่งสินค้าและบริการของกรมทางหลวง และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)สำหรับทางคู่ขนานของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 ซึ่งเป็นทางบริการด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 3702 เป็นทางบริการด้านขวาทาง สภาพลักษณะคันทางเดิมเป็นแบบ 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงสายสำคัญรองรับการจราจรเชื่อมโยงพื้นที่ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและการสัญจรผ่านของประชาชน ทำให้การจราจรผ่านเส้นทางช่วงนี้มีความหนาแน่น ไม่คล่องตัว เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 3 ช่องจราจร ตลอดโครงการ ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 2 เมตร ทางเท้าด้านนอกกว้าง 3.5 เมตร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงระบบระบายน้ำและขยายสะพานจำนวน 6 แห่ง งบประมาณ 657 ล้านบาท.