วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ทปอ.ประกาศปฏิทินรับสมัครทีแคส 2567

03 ก.ค. 2023
37

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศปฏิทินสมัครทีแคส 2567 โดยเปิดลงทะเบียนใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2566 เป็นต้นไป รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 6 ก.พ.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 6-7 ก.พ.2567 สละสิทธิในระบบ วันที่ 8 ก.พ. หรือ 4 พ.ค.2567, รอบที่ 2 โควตา รับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศผลในระบบ 2 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 2-3 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 4 พ.ค.2567, รอบที่ 3 แอดมิชชัน รับสมัครในระบบ Mytcas.com 6-12 พ.ค.2567 ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พ.ค.2567 ยืนยันสิทธิในระบบ 20-21 พ.ค.2567 สละสิทธิในระบบ 26 พ.ค.2567 และรอบที่ 4 รับสมัครที่ระบบมหาวิทยาลัย 27 พ.ค.-5 มิ.ย.2567ส่วนปฏิทินสอบ TGAT/TPAT ปี 2567 ดังนี้ 1-20 ก.ย.2566 รับสมัครสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ทางเว็บไซต์ กสพท, 29 ต.ค.-5 พ.ย.2566 รับสมัคร TGAT/TPAT2-5 เลือกสอบด้วยกระดาษหรือคอมพิวเตอร์, 24 พ.ย.-11 ธ.ค.2566 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT2-5, 9-11 ธ.ค.2566 สอบ TGAT/TPAT2-5 พร้อมกันทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์, 16 ธ.ค.2566 สอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท, 18 ธ.ค.2566 ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 ที่สอบด้วยคอมพิวเตอร์, 7 ม.ค.2567 ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 ที่สอบด้วยกระดาษ ขณะที่ปฏิทินสอบ A-Level ปี 2567 มีดังนี้ 1-10 ก.พ.2567 รับสมัครสอบ 24 ก.พ.-18 มี.ค.2567 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ, 16-18 มี.ค.2567 สอบ A-Level, 23 มี.ค.ประกาศผลสอบผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ และ 17 เม.ย.2567 ประกาศผลสอบ ผู้สอบด้วยกระดาษ ทั้งนี้การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ จะจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาที่ 3, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 และวิทยาศาสตร์ประยุกต์.