วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

ประวัติ "วิโรจน์ เปาอินทร์" อาวุโสสูงสุด 89 ปี ว่าที่ ประธานสภา ชั่วคราว

เปิดประวัติ “พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์” อาวุโสสูงสุดในสภา ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างโชกโชน ตั้งแต่ก่อน ปี 2535 จากกรณีเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2566 ที่ กกต. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งระบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ 500 คนแล้ว ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง ชุดที่ 26ทางสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประสานให้ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสสูงสุด อายุ 89 ปี มาทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกสำหรับประวัติของ พล.ต.ท.วิโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นบุตรของนายเซ้ง กับนางกี เปาอินทร์พล.ต.ท.วิโรจน์ สมรสกับ นางวินิจ เปาอินทร์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเด็กจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุตรชายได้แก่ พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์งานด้านการเมืองพล.ต.ท.วิโรจน์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อ่างทอง เคยสังกัดพรรคประชากรไทย และพรรคชาติไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย คือ รมช.มหาดไทย ในรัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และ พ.ศ. 2543 เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ นายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2543แต่ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2548 พล.ต.ท.วิโรจน์ กลับพ่ายการเลือกตั้งให้กับ น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ไชย ผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550พล.ต.ท.วิโรจน์ ลงสมัคร ส.ส. ในระบบสัดส่วนลำดับที่ 5 ของกลุ่มที่ 7 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งพ.ศ. 2552 พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของรัฐสภา ต่อมาได้เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 ของพรรคเพื่อไทยด้วย พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการคนที่ 4 ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎรในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริหารพรรคให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แทน นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 119พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ส.ส. ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้านของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 1 ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง และถือเป็น ส.ส.ที่อาวุโสสูงสุด ในการเลือกตั้งครั้งนี้