วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เจ้าของ "พลายศักดิ์สุรินทร์" ดีใจช้างกลับสู่บ้านเกิด เร่งทำพิธีสู่ขวัญ

03 ก.ค. 2023
77

เปิดใจเจ้าของช้าง “พลายศักดิ์สุรินทร์” และ “พลายศรีณรงค์” ที่ทูลเกล้าฯ ถวายช้างทั้ง 2 ชื่อแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และส่งมอบให้ประเทศศรีลังกา เพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในนามรัฐบาลไทยกับรัฐบาลศรีลังกาเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66 นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม พร้อมลูกสาว นางสาวพัชรพร คูกิจติเกษม เปิดบ้านพักเลขที่ 81 ถนนธนสาร เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์เรื่องช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ และช้างพลายศรีณรงค์ ที่ครอบครัว “คูกิจติเกษม” ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 และส่งมอบให้ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 ในนามรัฐบาลไทยกับรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งช้างพลายศักดิ์สุรินทร์และช้างพลายศรีณรงค์ รัฐบาลศรีลังกาจะใช้ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงพิธีการต่างๆ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการขนย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาที่ประเทศไทย เนื่องจากมีอาการป่วยนั้นtt ttนายสมโรจน์ กล่าวว่า การทูลเกล้าฯ ถวายช้างพลายศักดิ์สุริทร์ และช้างพลายศรีณรงค์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เหตุที่ช้างทั้ง 2 เชือกมีชื่อนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติของจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก คือ พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) โดยการประสานงานกับกรมป่าไม้ โดย นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น จนบรรลุความสำเร็จและได้ส่งมอบช้างทั้ง 2 เชือกให้ประเทศศรีลังกาเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาทราบว่าพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ค่อยสบาย จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานความร่วมมือไปทางประเทศศรีลังกา เพื่อนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทยจนเป็นผลสำเร็จtt ttนายสมโรจน์ กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการส่งมอบช้างทั้ง 2 เชือกนั้น ครอบครัว “คูกิจติเกษม” ได้ประกอบพิธีบวงสรวงที่ศาลปะกำช้าง ที่บ้านเลขที่ 67-71 ถนนปัทมานนท์ เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เพื่อให้การเดินทางของช้างพลายทั้ง 2 เชือกเป็นไปด้วยความราบรื่น ผ่านมา 22 ปี พลายศักดิ์สุรินทร์ได้เดินทางกลับคืนมาตุภูมิ โดยได้พักอยู่ที่ปางช้างจังหวัดลำปาง ตนและครอบครัวพร้อมทั้งพี่น้องชาวสุรินทร์ทุกคนล้วนดีใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มาประกอบพิธีเรียกขวัญ สู่ขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์ ที่ศาลปะกำช้างประจำครอบครัวที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดความสุขสวัสดี มีชัย ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ต่อไป  tt ttส่วนที่จังหวัดลำปาง หลังพลายศักดิ์สุรินทร์ได้รับการรักษาตัวแล้ว จะมีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เรียกขวัญพลายศักดิ์สุรินทร์อีกครั้ง โดยตนและครอบครัวพร้อมทั้งควาญช้างบางส่วน จะเดินทางไปร่วมในพิธีด้วย  ส่วนพลายศรีณรงค์ทราบว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีสุขภาพแข็งแรง  รู้แค่นี้ตนก็ดีใจแล้ว.tt tt