วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

"ในหลวง-พระราชินี" เปิดประชุมรัฐสภา "ขอให้ยึดประโยชน์ของชาติและประชาชน"

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกของปี 2566 โดยมีพระราชดำรัส “ขอให้ยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด” วันที่ 3 ก.ค. 66 เวลาประมาณ 17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกของปี 2566 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ เสด็จขึ้นบนเวที (โดยบันได) มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภา หน้าพระราชอาสน์ แก่สมาชิกรัฐสภาทั้ง 500 คน ความว่า“บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 256 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน ให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆ ให้รัฐบาลถือเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะเจริญเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา ความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วง เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออำนวยพร ให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ขอท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป”บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก มีวาระสำคัญคือการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาทั้ง 2 คน