วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก วันนี้

หมายกำหนดการ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จพระราชดำเนิน เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ที่อาคาร ในเวลา 17.00 น. วันนี้-พร้อมเปิดขั้นตอน การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาอีก 2 ตำแหน่ง ในวันที่ 4 ก.ค. 2566วันที่ 3 ก.ค. 2566 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยถึงหมายกำหนดการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกในวันนี้ (3 ก.ค.) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.หมายกำหนดการเป็นดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตเวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังอาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรีฯเวลา 17.00 น. เสด็จฯ ถึงอาคารรัฐสภา (บริเวณลานสะพานปลาอานนท์) (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และทําหน้าที่ประธานรัฐสภานางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ เสด็จเสด็จขึ้นชั้น 11 (โดยลิฟต์)เสด็จเข้าห้องประทับรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องประชุมฯ(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จขึ้นบนเวที (โดยบันได)ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์มีพระราชดํารัสเปิดประชุมรัฐสภา จบแล้ว(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จลงจากเวทีเสด็จเข้าห้องประทับรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัยเสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)เสด็จฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง(รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา)ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากอาคารรัฐสภา กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต