วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

“วิษณุ” บอกไม่ง่ายแก้กฎหมายกองทัพ-บ้านพักหลวง “บิ๊กตู่” ต้องคุย ผบ.ทบ.

“รองนายกฯ วิษณุ” แจงปมแถลงการณ์ร่วม พรรคเพื่อไทย-ก้าวไกล เห็นชอบแก้กฎหมายกองทัพ เป็นรัฐบาลเสนอได้ แต่คงไม่ง่าย ต้องผ่าน ส.ว. ชี้แก้ระเบียบบ้านพักหลวงอยู่ที่ผู้บัญชาการทหารบกเมื่อเวลา 12.16 น. วันที่ 4 ก.ค. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีแถลงการณ์ร่วมพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล เห็นชอบร่วมกันแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม ร่าง พ.ร.บ.กฎอัยการศึก และร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สามารถแก้ไขได้เลยหรือไม่ ว่า เมื่อเขาเป็นรัฐบาลก็สามารถทำได้ โดยเสนอกฎหมายเป็นฉบับแรกๆ ก็สามารถทำได้ แต่มันคงไม่ง่าย เพราะกฎหมายต้องผ่าน ส.ว.ด้วย เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่าจะยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายวิษณุ กล่าวว่า ก็แล้วแต่เขา ทำได้ทั้งนั้น ทั้งนี้กฎหมาย กอ.รมน. และร่างกฎหมายกฎอัยการศึก และร่างกฎหมายจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม เสนอได้ เสนอแก้รัฐธรรมนูญยังได้เลย เมื่อถามต่อว่า ที่มีการเสนอให้แก้ร่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม เหมือนจะไม่อยากให้มีคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร (บอร์ด 7 เสือ) นายวิษณุ กล่าวว่า เรายังไม่รู้ ไม่เห็นว่าเขาจะเสนอแก้อย่างไร ส่วนเป็นไปได้หรือไม่หากมีการแก้ไขจะทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและตำรวจผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวิษณุ กล่าว่า เมื่อสมัยโบราณก็เคยมีการนำเข้า ครม. แต่ตอนหลังก็มีการแก้ไขให้กลับไป  ไม่ต้องเข้า ครม.แล้ว เหตุผลเพราะต้องการป้องกันการเมืองเข้าไปเปลี่ยนแปลง เมื่อถามอีกว่า หากมีการปรับแก้กฎหมายดังกล่าวจะถูกสกัดหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะในวุฒิสภาก็มีทหารและตำรวจเยอะ มีคนรู้เรื่องและดูแลความมั่นคงเยอะ แม้แต่ทางสภาฯ ยังไม่รู้จะผ่านหรือไม่ ทั้งนี้เขามีสิทธิเสนออยู่แล้วเมื่อถามด้วยว่า การแก้ไขร่างจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมจะเกี่ยวข้องกับการแก้ระเบียบกองทัพบกเรื่องบ้านพักหลวงด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า อันนี้แค่ระเบียบกระทรวงกลาโหม ไม่ได้เป็นกฎหมาย ทั้งนี้หากจะแก้ระเบียบกองทัพบกเรื่องบ้านพักหลวง ต้องไปพูดกับผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เพราะเป็นระเบียบของกองทัพบก.