วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

สภา เลือก "พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" นั่งรองประธานสภา คนที่สอง แบบไร้คู่แข่ง

สภามีมติ เลือก พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาคนที่สอง โดยไร้คู่แข่ง ภายหลัง มีมติเลือก ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก จากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 จากนั้น ประธานสั่งปิดประชุม วันที่ 4 ก.ค. 66 เมื่อเวลาประมาณ 13.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง พล.ต.ต.วิโรจน์ เปาอินทร์ ประธานสภาฯ ชั่วคราว ฐานะประธานที่ประชุม แจ้งถึงมติของที่ประชุมอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติเลือก นายปดิพัทธ์ 312 คะแนน และนายวิทยา 105 คะแนน มีผู้งดออกเสียง 77 เสียง บัตรเสีย 2 ใบ รวมผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 496 คน ที่ประชุมมีมติเลือก นายปดิพัทธ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งจากนั้นเริ่มการเลือกประธานสภาคนที่ 2 โดยมีพลตำรวจเอกทวี สอดส่อง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาคนที่ 2  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีใครเสนอชื่อเข้าชิง ทำให้ประธานประกาศสรุป ให้นายพิเชษฐ์ เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 ทั้งนี้ นายพิเชษฐ์ แสดงวิสัยทัศน์ กล่าวว่า จะฟื้นฟูรัฐสภาประจำจังหวัดทั้ง 5 แห่ง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสภาฯ และใกล้ชิดกับประชาชนในทุกภาคเป็นเบื้องต้น นอกจากนั้นจะให้โอกาส ส.ส.นำความเดือดร้อนของประชาชนหารือในสภาฯ จากคนละ 2 นาที เป็น 3 นาที เพื่อให้การแก้ปัญหาประชาชนได้สำเร็จ รวมถึงตนจะให้เกียรติส.ส. ปฏิบัติงานตามที่ประธานมอบหมาย ขณะเดียวกันจะเร่งรัดให้ ส.ส.มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ กอบกู้ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของสภาฯ ให้ถ่วงดุลกับอำนาจตุลาการ และอำนาจบริหารและหลังจากที่สภาฯ ลงมติเลือก ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 คนแล้ว เสร็จ ได้ปิดประชุม เมื่อเวลา 13.53 น.