วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ สำเร็จเกินคาด ทำยอดจำหน่ายถึงกว่า 20 ล้าน

04 ก.ค. 2023
52

ผวจ.ศรีสะเกษ สุดปลื้ม ปิดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566 สามารถทำยอดจำหน่ายในงานทะลุ 20 ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานกว่า 4 หมื่นคน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงผลการจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566” ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. ถึง 2 ก.ค. 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย tt tttt ttกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม OTOP นำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันลีลาการปอกทุเรียนและกินทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร และผ้าทอพื้นเมือง tt ttโดยการจัดงานฯ ในครั้งนี้ พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานฯ มากกว่า 40,000 คน และมียอดการจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ รวมมากกว่า 20,721,396 บาท นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดในห้วงระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษด้วย.