วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

“แทนคุณ” ซัดก้าวไกล หยุดปลุกปั่นเยาวชนให้เกลียดชังสถาบันและเครื่องแบบ

“อี้ แทนคุณ” จี้พรรคก้าวไกล หยุดปลุกปั่นเยาวชนให้เกลียดชังสถาบันและเครื่องแบบ หลัง ส.ส.ใส่ชุดปกติขาวทั้งพรรคร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เตือน นักเคลื่อนไหวที่สนับสนุน คิดให้ดีวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีเยาวชนหญิงอายุ 16 ปี ที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องเสรีภาพการแต่งกายชุดไปรเวทแทนชุดนักเรียน เนื่องจากถูกทำให้เข้าใจผิดว่าชุดนักเรียน คือ การกดทับของอำนาจนิยม จนกลายเป็นการละเมิดกฎกติกาของโรงเรียน กฎกติกาของสังคม เสี่ยงต่อการเสียอนาคต และมีแนวโน้มที่จะขยายผลกลายเป็นประเด็นดราม่าทางการเมืองของฝ่ายเห็นด้วย และเห็นต่าง ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าการโจมตีเรื่องเครื่องแบบ และการแสดงความเคารพต่อสถาบัน เป็นการใช้เด็กเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพรรคก้าวไกลเองก็มีเครื่องแบบของพรรคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก็ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวโดยพร้อมเพรียง ถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสดังปรากฏในโซเชียลมีเดีย โดยไม่มีใครปฏิเสธการกดทับอำนาจนิยม หรือใส่ชุดไปรเวทไป หรือปฏิเสธการเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุมรัฐสภา จึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่เมื่อเป็น ส.ส.แล้ว พรรคก้าวไกลจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี รักและเทิดทูนสถาบัน ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน “ดังนั้นจึงควรหยุดปลุกปั่นให้เยาวชนเกลียดชังสถาบัน เกลียดชังชุดเครื่องแบบ และต่อต้านกฎระเบียบ ที่ผ่านมาก็มีแต่เยาวชน หรือคนที่ไปร่วมชุมนุมเท่านั้นที่ต้องถูกดำเนินคดี เพราะหลงเชื่อการปลุกปั่นของพรรค แต่บรรดานักการเมืองกลับไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลย จึงอยากฝากเตือนไปยังนักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนพรรคก้าวไกล คิดให้ดีว่าจะยินยอมตกเป็นเหยื่อให้กับการสร้างวาทกรรมแตกแยกอย่างนี้ต่อไปอีกหรือไม่”.