วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ไร้คู่แข่ง สภาฯ เสนอชื่อ “วันนอร์” นั่งประธานสภาเพียงคนเดียว ยันทำหน้าที่เป็นกลาง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเลือก วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภา แบบไร้คู่แข่ง หลัง “พิธา” เสนอชื่อเพียงคนเดียว เจ้าตัวยัน พร้อมทำหน้าที่เป็นกลางวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีอายุอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในการประชุมชั่วคราว เพื่อแจ้งต่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จากนั้น พลตำรวจโทวิโรจน์ แจ้งที่ประชุมว่า วันนี้มีวาระเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม 3 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ แบบเขียนชื่อลงในบัตร ก่อนนำมาหย่อนลงในกล่องลงคะแนนต่อมาเวลา 10.19 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เสนอนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภา โดยเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียว จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้ให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แสดงวิสัยทัศน์ โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ขอบคุณสมาชิกที่เสนอชื่อมาทำหน้าที่ในครั้งนี้ โดยยืนยันจะทำหน้าที่ ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตามข้อบังคับ กฎหมายของสภา จะกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับ รองประธานสภา ทั้ง 2 คน เพื่อกำหนดร่างกฎหมาย กระทู้ถาม เพื่อให้ ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ เพื่อให้สามารถไปแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมถึงงานเรื่องนโยบายต่างประเทศ โดยเน้นความร่วมมือกับสภา และจะทำหน้าที่กำกับหน้าที่งานสถาบันพระปกเกล้า เพื่อส่งเสริมงานนิติบัญญัติ และจะทำให้สถานีรัฐสภา ให้เป็นสถานีของประชาชน จากนั้นที่ประชุมได้เปิดให้เสนอชื่อเลือกรองประธานสภาต่อไป