วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

"ราษฎรหยุด APEC 2022" ฟ้อง สตช.สลายชุมนุม เรียกค่าเสียหายกว่า 12 ล้าน

กลุ่มผู้เสียหายจากเหตุการณ์สลายการชุมนุม “หยุดเอเปค 2022” ยื่นฟ้อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผบ.ตร. ต่อศาลปกครอง เรียกร้องค่าเสียหายรวมกว่า 12 ล้าน จากเหตุปะทะกันที่ถนนดินสอ 18 พ.ย. 2565 วันที่ 5 ก.ค. เวลา 10.30 น. ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายพายุ บุญโสภณ และผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 รวมจำนวน 19 คน พร้อมทนายความ เดินทางมายื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ ต่อศาลปกครองกลาง ในข้อหาร่วมกันละเมิดเสรีภาพการชุมนุมและใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้ชุมนุม กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นขัดขวางและใช้กำลังสลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 บริเวณลานคนเมืองและถนนดินสอ กทม. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2565 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และขัดต่อหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการสากลของสหประชาชาติ รวมถึงแผนและคู่มือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนเป็นเหตุให้พวกตนและผู้ชุมนุมถูกละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ และได้รับอันตรายความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจพร้อมขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายต่อเสรีภาพการชุมนุม ค่าเสียหายต่อร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายต่อจิตใจ ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 19 คน รวม 12,499,891 บาท และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาตำรวจที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลไม่ให้มีการปิดกั้นขัดขวางและหรือใช้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะที่รุนแรงเกินจำเป็น ไม่ได้สัดส่วนและเกินสมควรแก่เหตุกับผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล เกี่ยวกับการใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนอย่างเคร่งครัดและด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงการรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชนรวมถึงกำหนดให้มีการเปิดเผยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ รายละเอียดการใช้กำลัง รายชื่อตำรวจเกี่ยวข้อง และรายชื่อตำรวจที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ชุมนุม ให้สาธารณะหรือประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ด้วย เพื่อเป็นการชดเชยเยียวยาความเสียหายและปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนผู้ชุมนุม และเพื่อวางบรรทัดฐานที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐในการรับรองคุ้มครองและเคารพต่อเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชนทุกกลุ่มต่อไป.