วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก.เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน ที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูป ที่สู่ความสำเร็จ

05 ก.ค. 2023
48

ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน นครปฐม และวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง เพชรบุรี ปลื้มเป็นพื้นที่ประสบผลสำเร็จจัดสรรที่ดินทำกินสู่ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับและรายงานสรุปการดำเนินงานในพื้นที่ และ นายวันชัย สวัสดิ์แดง เกษตรกรต้นแบบ เล่าประวัติความเป็นมาของพื้นที่ที่ดินพระราชทาน และความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำคณะเยี่ยมชมบรรยายตามจุดต่างๆ tt ttเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. และตัวแทนสื่อมวลชน ลงเรือนำเที่ยวเพื่อเดินทางไปแปลงนาบัวลุงแจ่ม (แปลงที่ดินเอกชนในเขตปฏิรูปที่ดิน) เยี่ยมชมบริเวณศาลากลางนาบัว พร้อมชิมน้ำชาเกสรบัว เมี่ยงคำกลีบบัว และชมการสาธิตการพับดอกบัว โดยทายาทเกษตรกร จากนั้นเดินทางถึงแปลงเกษตรของ นายวันชัย สวัสดิ์แดง และนางวรรณา คำคม เกษตรกรต้นแบบ เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรบนที่ดินพระราชทาน ซึ่งตนและและคณะยังได้ปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึกในแปลงเกษตรกรบนที่ดินพระราชทานด้วยtt ttต่อมาได้ออกเดินทางจาก บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ไปยังที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รับชมนิทรรศการและผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แนะนำหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่โครงการฯ และมีประธานวิสาหกิจชุมชนฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการบรรจุและเก็บรักษาผลผลิต เดินไปยังสระเก็บน้ำ สระที่ 8 รับฟังการบรรยายการก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญพร้อมระบบกระจายน้ำ รับฟังการบรรยายระบบสูบส่งน้ำโซลาร์เซลล์จากสระน้ำถึงหอถังสูงtt tt”ส.ป.ก.มุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ บนที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดสรรที่ดินทำกินสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.