วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

“อธิรัฐ” รวยจริงไร้หนี้ มี 188 ล้าน ปล่อยกู้ 80 ล้าน – “สมศักดิ์” รวย 87 ล้านแต่มีหนี้ 20 ล้าน

เปิดทรัพย์สินหนี้สิน “สมศักดิ์-ภรรยา” รวย 87 ล้าน มีหนี้สินจากการกู้ธนาคาร 20 ล้าน ส่วน “อธิรัฐ-ภรรยา” รวยจริง ไร้หนี้ มี 188 ล้าน มีเงินให้กู้เกือบ 80 ล้านวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุ สถานภาพ สมรส มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน โดยนายสมศักดิ์ มีเงินสด 694,625.70 บาท มีเงินฝาก 19,039,963.81 บาท มีที่ดิน 8,801,500 บาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 400,000 บาท มียานพาหนะ 1 คัน 4,000,000 บาท  รวมมีทรัพย์สิน 32,934,089.51 บาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคาร 20,000,000 บาทขณะที่คู่สมรส มีเงินฝาก 16,613,562.51 บาท เงินลงทุน 15,593,043 บาท ที่ดินมูลค่า 14,250,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 54,121,605.51 บาท รวมมีทรัพย์สิน 87,055,695 บาทtt ttสมศักดิ์ เทพสุทินส่วนนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งสถานะอยู่กินฉันสามีภรรยากับ นางสาวอรัชมน รัตนวราหะ มีบุตรด้วยกัน 1 คน โดยนายอธิรัฐ แจ้งว่า มีเงินฝาก 29,394,793.37 บาท เงินให้กู้ 12,00,000 บาท ที่ดิน 21,025,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านและห้องชุด 3,617,493.33 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์นั่งสองตอนแวน ยี่ห้ออีซูซุ มูลค่า 380,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 3,066,942 บาท ทรัพย์สินอื่น เป็นสร้อยคอพร้อมจี้ สร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องเลี่ยมทองคำ พระเครื่อง แหวนทองคำ 10 วง นาฬิกา 10 เรือน และ พระสมเด็จไม่ทราบรุ่น รวมมูลค่า 11,070,000 บาท รวมมีทรัพย์สิน 80,554,229.30 บาท ส่วนคู่สมรส มีเงินฝาก 30,788,978.26 บาท เงินลงทุน 2,640,000 บาท เงินให้กู้ยืม 62,330,100 บาท ที่ดิน 3,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์นั่งสามตอน ยี่ห้อโตโยต้า มูลค่า 220,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต 23,336.68 บาท ทรัพย์สินอื่น  เป็นสร้อยคอทองคำ พระเครื่องเลี่ยมทอง ชุดเครื่องประดับทองคำและโลหะฝังอัญมณี 7,980,000 บาท รวมมีทรัพย์สิน 108,182,414.94 บาท ทำให้ทั้งคู่มีทรัพย์สินรวมกัน 188,736,644.24 บาทโดยไม่มีหนี้สินทั้งคู่