วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

"อิทธิพล คุณปลื้ม" นำชาว วธ.ถวายพระพรชัยมงคล

05 ก.ค. 2023
43

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วธ.ร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนำมาซึ่งประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยนายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ จัดพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมนำเสนอภาพพระประวัติและพระกรณียกิจผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัด พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และกิจกรรมตามมิติทางศาสนา ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต.