วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

เลือกนายกฯ "วันนอร์" นัดประชุมสภา 13 ก.ค. รธน.ไม่กำหนดเสนอชื่อได้กี่ครั้ง

“วันนอร์” ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย วางกรอบนัดประชุมรัฐสภา เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13 ก.ค. นี้ เผยตาม รธน.ไม่กำหนดเสนอชื่อได้กี่ครั้ง เพียงแต่คุณสมบัติต้องครบถ้วนวันที่ 5 ก.ค. 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อเช้านี้ได้หารือกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมการรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ ภายใน 2 วันนี้ และเตรียมเปิดประชุมร่วมรัฐสภา โดยสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมนัดแรกในวันพุธที่ 12 ก.ค. 66 ซึ่งจะยังไม่พิจารณาโหวตเลือกนายกฯ แต่จะประชุมเพื่อแจ้งให้สมาชิกมาถวายสัตย์ฯ ให้ครบถ้วน และหารือ กำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 สมัย ส่วนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี กำหนดเป็นวันที่ 13 ก.ค. 66 เวลา 09.30 น.สำหรับการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ คงจะถามเป็นจำนวนครั้งไม่ได้ เพราะอาจจะโหวตครั้งเดียวแล้วเกิน 376 เสียง หากไม่ครบก็จะต้องพิจารณาประชุมรอบต่อไป โดยจะต้องกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสม เพราะรัฐสภามีหน้าที่เลือกนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเมื่อถามว่าหากเสนอคนเดิมจะเปิดประชุมหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่า การเสนอใหม่จะต้องเป็นคนเดิมหรือคนใหม่ หรือจะต้องเสนอโหวตได้กี่ครั้ง เพียงแต่จะต้องเป็นบุคคลที่ กกต. กำหนดคุณสมบัติไว้ครบถ้วน กรณีที่รายชื่อเสนอมาทั้งหมดแล้วไม่ผ่าน ก็จะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือเสนอคนนอกได้ โดยใช้เสียงในรัฐสภามากกว่า 2 ใน 3 สำคัญคือแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลต้องผลักดันการรวมเสียงให้ได้นายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของ ส.ส. ที่ลาออกไป ไม่มีอะไรที่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องรอ ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาฯ ก่อน ถึงจะเปิดสมัยประชุมสภาฯ ได้ เลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของ ส.ส. ที่ลาออกไปขึ้นมาและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ภายหลัง เมื่อวานที่ผ่านมา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 นัดแรก และที่ประชุมมีมติเลือก นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก จากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภา คนที่ 1 และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย จากพรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภา คนที่ 2