วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ไทย-เกาหลี ร่วมผลิตวัคซีนพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช.

05 ก.ค. 2023
45

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การเภสัชกรรม โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กับ บริษัท SK bioscience Co., Ltd สาธารณรัฐเกาหลี โดย Mr.Ahn Jae Yong, CEO บริษัท SK bioscience Co., Ltd โดย นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ.ของไทยได้ร่วมพิธีแสดงสัตยาบันกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) “Thailand-IVI Ratification Ceremony” กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อระดมความร่วมมือจากนานาชาติ ในการสร้างอนาคตของวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อเสริมสร้างระบบสุขภาพของทั้งสองประเทศให้มีความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนด้าน พญ.มิ่งขวัญกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ SK bioscience Co., Ltd ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายจากเซลล์เพาะเลี้ยง 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ ในรูปแบบของวัคซีนพร้อมบรรจุ คาดว่าจะนำมาใช้ได้ปีหน้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการบรรจุเพื่อการผลิตวัคซีนสำเร็จรูป ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดจะใช้เวลา 2 ปี นอกจากนี้องค์การเภสัชฯจะร่วมมือพัฒนาวัคซีนอื่นอีกต่อไป ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขององค์การเภสัชฯ อยู่ในเฟส 3 เรียบร้อยแล้ว ส่งผลการทดสอบไปประเมินรับรองในห้องปฏิบัติการที่ประเทศอินเดีย คาดว่าจะทราบผลต้นเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นก็จะเข้าสู่เฟส 4 และขึ้นทะเบียนกับ อย. ทั้งนี้คงจะไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่าย แต่เป็นการทดสอบระบบการผลิตวัคซีน หากมีการระบาดอีกหรือจำเป็นต้องผลิตวัคซีนก็จะได้ทราบว่าองค์การเภสัชฯ สามารถทำได้.