วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

กรมการขนส่งฯ เผยประชาชนโทร.1584 ร้องทุกข์ 8.5 หมื่นเรื่อง

06 ก.ค. 2023
38

นายเสกสม อัครพันธุ์ โฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนได้มีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของรถสาธารณะผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการให้บริการของรถสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยพบว่า วันที่ 1 ต.ค.65-30 มิ.ย. 66 มีเรื่องร้องเรียนในเขตกรุงเทพฯ 85,438 เรื่อง และแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 78,254 เรื่อง แบ่งออกเป็นรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์, รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ 18,782 เรื่อง และได้แก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 16,818 เรื่อง“มีการร้องเรียนมากที่สุดใน 5 ข้อหา คือ 1.ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 2.ปฏิเสธ/ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย 3.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4.สภาพรถไม่สมบูรณ์ควันดำ 5.เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ซึ่งผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ขบ.จะลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุด และมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้”.