วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์สาเหตุฝนน้อยลง แนะบริหารน้ำอย่างรัดกุม

06 ก.ค. 2023
43

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยอากาศยังแปรปรวน พร้อมวิเคราะห์สาเหตุฝนน้อยลงช่วง 5-7 ก.ค. 66 แนะใช้น้ำอย่างประหยัด และบริหารน้ำอย่างรัดกุมวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 มีรายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์สาเหตุของฝนน้อยลงในช่วง 1-3 วันนี้ (5-7 กรกฎาคม 2566) วิเคราะห์จากแบบจำลองพยากรณ์ฝนของ ECMWF init.2023070500:วันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 อากาศยังแปรปรวน แนวโน้มพื้นที่ฝนลดลง แต่ยังมีกระจายอยู่บ้างทางภาคเหนือและอีสานตอนบน ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานด้านตะวันตก ภาคกลาง (รวม กทม. และปริมณฑล) ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนบางจุดบางพื้นที่ ปัจจัยหลักที่ทำให้มีฝนน้อยลงช่วงนี้ มาจากมรสุมที่อ่อนกำลังลงบ้าง ประกอบความกดอากาศสูง มวลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่ซึมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทิศทางลมในระดับบนๆ เปลี่ยนทิศทาง ส่วนทางภาคใต้ยังมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่เสริมขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างอีก สถานการณ์ฝนในขณะนี้มีหลายพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสานด้านตะวันตก ภาคกลาง เริ่มมีฝนทิ้งช่วงบ้างแล้วบางพื้นที่ หรือบางพื้นที่ฝนยังไม่ขาดช่วงแต่ฝนที่ตกยังมีปริมาณน้อย ตกไม่สม่ำเสมอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งอุปโภค บริโภคและด้านการเกษตร จึงยังต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและบริหารน้ำอย่างรัดกุม ยังพอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง หลังวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 มีแนวโน้มว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งเวียดนาม ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคอีสาน แต่อาจจะเฉพาะอีสานด้านตะวันออกหรือต้องติดตามกันต่อไป.