วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จีนดำเนินการฉุกเฉินรับมือภัยแล้งปีนี้ กระทบพื้นที่เพาะปลูก 4.4 ล้านไร่

จีนประกาศดำเนินการฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ในหลายเมืองของพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4.43 ล้านไร่สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2566 ว่าทางสำนักทรัพยากรน้ำมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศ ได้รายงานว่า ภาวะแห้งแล้งที่มีความรุนแรงอย่างมากในปีนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรประมาณ 4.43 ล้านไร่ ในหลายเมืองของมณฑลเหอเป่ยรายงานข่าวระบุว่า พื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของเหอเป่ยกำลังเผชิญภาวะแห้งแล้ง เนื่องด้วยฝนตกน้อยและอุณหภูมิสูงในช่วงไม่นานนี้ โดยปัจจุบันเหอเป่ยได้ดำเนินการรับมือเหตุฉุกเฉินจากภาวะแห้งแล้งอยู่ที่ระดับ 4 หลังจากมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 123.2 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเดียวกันในหลายปีก่อนหน้านี้ถึง 13% โดยปริมาณน้ำฝนทั้งหมดของเหอเป่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 หรือในรอบ 57 ปี ขณะที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเหอเป่ย นับเฉพาะเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 29 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเดียวกันในปีอื่นๆ ถึง 60%ทั้งนี้ เหอเป่ยได้จัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อขยายพื้นที่ชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 7.35 ล้านไร่ เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด รวมถึงเพิ่มการปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำที่อยู่ต้นน้ำเพื่อช่วยเติมน้ำแก่ระบบนิเวศและการเกษตรท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้.